2018 metų Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų apdovanojimai

By 2019-01-07 29 birželio, 2020 Renginių archyvas

2018 m. liepos 16 d. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos…“ medaliais, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus, Šilalės rajono savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus padėkomis pagerbti:
Jolanta Kažukauskienė, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tradicinių kanklių ir folkloro ansamblio „Veringa“ vadovė.

Ilona Raudonienė, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblių „Gers smuoks“ ir „Smuokiuka“ vadovė.
Alfredas Šniaukas, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Laukuvos kultūros namų liaudiškos muzikos kapelos „Laukuva“ vadovas.
Laima Andrejauskienė, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro vyresniųjų ir jaunimo šokių grupių „Mainytinis“, merginų šokių grupės vadovė.
Olga Jogminienė, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Laukuvos kultūros namų vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvo „Laukiva“ vadovė.
Rasa Ramanauskienė, Kornelijus Pukinskis, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro „Šilalės krašto choras“ vadovai.
Zigmas Levickis, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestro vadovas.
Lietuvos nacionalinio kultūros centro padėka įtekta Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui už paruoštus daugiau nei 7 kolektyvus Lietuvos šimtmečio dainų šventei „Vardan tos…“.

2018 m. gruodžio 8 d. Šilalės rajono Kvėdarnos seniūnijos padėkos vakare „Iš širdies į širdį“ už pasiekimus kultūros srityje pagerbta Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Kvėdarnos kultūros namų koncertų (spektaklių) organizatorė Aldutė Rimkienė.

2018 m. gruodžio 20 d. Šilalės rajono savivaldybės padėkos dienoje „Padėkos lašai“ įtekti:
Olgai Jogminienei, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Laukuvos kultūros namų choreografei už sėkmingą kultūrinė ir švietėjišką veiklą, Šilalės krašto etnokultūrinio paveldo saugojimą ir puoselėjimą.
Kristinai Mizgirienei, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Bijotų laisvalaikio salės renginių vedėjai už ilgametę „Bijotaičių“ kapelos kūrybinę ir koncertinę veiklą, liaudiškos muzikos puoselėjimą ir propagavimą.
Laimai Saročkienei, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro dirigentei už pasiekimus švietimo ir kultūros srityse, aktyvų žmogiškųjų išteklių ugdymą, Šilalės rajono reprezentavimą rajone ir visoje Lietuvoje.

2018 m. gruodžio 21 d. vyko penktieji jubiliejiniai „Auksinio jaunimo“ apdovanojimai. Apdovanojimą pelnė:
Guoda Juškaitė, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro projektų vadovė/koncertų (spektaklių) organizatorė, kaip Metų jaunimo organizacijos vadovė, už vadovavimą Šilalės rajono jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritasis stalas“, inicijavimą daugybę jaunimo renginių ir rūpinimąsi turiningu jaunimo laisvalaikio praleidimu, skatinimą jaunuolius savanoriauti kultūriniuose renginiuose.

2019 m. sausio 3 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas už atsidavimą savo darbui, kūrybišką veiklą, tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir tautinio sąmoningumo ugdymą pagerbti:
Rasa Ramanauskienė, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro chormeisterė.
Alvydas Juodviršis, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro instrumentalistas, renginių vedėjas.
Už 2018 m. Lietuvos mažosios kultūros sostinės – Laukuvos miestelio renginių organizavimą, atsidavimą savo darbui, kūrybišką veiklą, tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir tautinio sąmoningumo ugdymą:
Virginija Mikutavičienė, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Laukuvos kultūros namų koncertų (spektaklių) organizatorė.

Informaciją pateikė Antanas Kazlauskas, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus pavaduotojas
Nuotraukos: Jovitos Voverienės, Albino Rimkaus, Rūtos Janavičiūtės, Guodos Juškaitės