Kultūros namų ir laisvalaikio salių kolektyvai
Trečiadienis, 18 Spalis 2017 14:14

BIJOTŲ LAISVALAIKIO SALĖ

BIJOTŲ LAISVALAIKIO SALĖS LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELA „BIJOTAIČIAI“
Mėgėjų meno kolektyvo vadovė Kristina Mizgirienė

Liaudiškos muzikos kapela „Bijotaičiai“ susibūrė 2008 metais. Kapeloje įvairaus amžiaus dalyviai – nuo studentų iki garbaus amžiaus senjorų (19 – 85 m.).
Kapelos muzikos instrumentų sudėtis: klarnetas, būgnas, akordeonai, armonika, bandonija, mandolina, smuikas, kontrabosas.
Koncertuota ne tik Šilalės, bet ir Tauragės, Kelmės, Raseinių, Jurbarko, Rietavo, Kretingos, Pakruojo rajonų šventėse, respublikiniuose renginiuose „Grok, Jurgeli“, „Ant rubežiaus“, „Duokim garo“, „Jurginės“ ir daug kitur.
Yra išleista kompaktinė plokštelė „Kur seni ąžuolai“, „Laikas kaip vėjas“. Kapelos atliekamus kūrinius galima išgirsti LRT, TV1 ir radijo stoties „Pūkas“ laidose.

TRAKSĖDŽIO LAISVALAIKIO SALĖ

MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS ,,DAINĖ“
Vadovas Alvydas Juodviršis

Ansamblyje dainuoja aštuonios moterys, repertuarą sudaro lietuvių liaudies, folkloro ir estradinės dainos. Kolektyvas koncertuoja įvairiose bendruomenių šventėse Šilalės rajone, vokalinių ansamblių konkursuose bei festivaliuose.

KVĖDARNOS KULTŪROS NAMŲ MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI

SUAUGUSIŲJŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAS „KADAGYS“
Mėgėjų meno kolektyvo vadovė Giedrė Fasci

Tautinių šokių kolektyvas „Kadagys“ susibūrė 2015 metais. „Kadagio“ repertuare – lietuvių liaudies sceniniai šokiai. Kolektyve šiuo metu šoka 16 šokėjų. Savo šokiais „Kadagio“ šokėjai praturtina įvairių renginių ir švenčių programą Šilalės rajone, dalyvauja įvairiuose konkursuose ir festivaliuose ne tik Lietuvoje bet ir už jos ribų. Ne kartą pelnė I-II vietas. Kolektyvui suteikta III kategorija.

JAUNUČIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAS „KADAGĖLIS“
Mėgėjų meno kolektyvo vadovė Giedrė Fasci

Jaunučių tautinių šokių kolektyvas „Kadagėlis“ susibūrė 2019 metų rugsėjo mėnesį. Kolektyve šoka 16 (7-9 metų) šokėjų. Tai naujas kolektyvas, kuris tik žengia pirmuosius žingsnelius.

MERGAIČIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAS „KADAGĖLIS“
Mėgėjų meno kolektyvo vadovė Giedrė Fasci

Mergaičių tautinių šokių kolektyvas „Kadagėlis“ susibūrė 2018 m. spalio mėnesį. Kolektyvą sudaro 16 narių. Tai kol kas naujas, pirmuosius žingsnius žengiantis, tačiau entuziastingai ir daug dirbti, dalyvauti įvairiuose renginiuose nusiteikęs, kolektyvas.

MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS „ALLEGRO“
Mėgėjų meno kolektyvo vadovė Gražina Pameditienė

Moterų vokalinis ansamblis susikūrė 2015 metais – tai darbingas, veiklus kolektyvas. Ansamblyje dainuoja 14 moterų. Ansamblio repertuaras įvairus – tai lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai, lietuvių liaudies dainos, religiniai kūriniai. Ansamblis dalyvauja savo krašto ir kitų rajonų įvairiose šventėse, renginiuose, konkursuose..

MOTERŲ DUETAS
Mėgėjų meno kolektyvo vadovė Gražina Pameditienė

Moterų duetas susikūrė 2019 metų spalio mėnesį. Tai naujas kolektyvas, pradedantis savo pirmuosius žingsnius.

FOLKLORO ANSAMBLIS „VOLUNGĖ“
Mėgėjų meno kolektyvo vadovė Gražina Pameditienė

Folklorinis ansamblis „Volungė“ susikūrė 2015 m. vasario 3 d. Nuo susikūrimo pradžios kolektyvui vadovavo Aldutė ir Albinas Rimkai. Nuo 2019 metų spalio 1 dienos kolektyvo vairą perėmė vadovė Gražina Pameditienė. Kolektyve dalyvauja trijų kartų nariai. Ansamblio repertuare Žemaitijos krašto folkloras: dainos, muzika, šokiai, rateliai ir pasakojimai. Be folklorinio ansamblio „Volungė“ neapsieina nei vienas etnokultūrinis renginys. Keletą metų iš eilės kolektyvas dalyvauja Žemaitijos regiono folklorinių šokių ir pasakotojų konkurse, akcijoje „Visa Lietuva šoka“.
Kolektyvas rengia Advento, Užgavėnių ir Kaziuko mugės programas. Aktyviai dalyvauja visuose renginiuose ir šventėse, ne tik savo miestelyje, bet ir už jo ribų.

RANKDARBIŲ STUDIJA
Studijos vadovė Aldutė Rimkienė

Rankdarbių studija savo veiklą pradėjo 2019 m.  spalio mėn. 3 d., pakvietė kūrybiniam darbui susiburti suaugusius Kvėdarnos miestelio ir aplinkinių kaimų žmones, kurie nori aktyviai ir meniškai praleisti laiką, pasimokyti meninės saviraiškos ir kitaip įsitraukti į kultūrinį gyvenimą.
Studijoje dirbama siekiant asmeninės kūrybinės pažangos bei pozityvios kryptingos meninės veiklos. Studijos nariai renkasi kartą per savaitę (dirba priklausomai nuo darbo specifikos 2-3 val.). Reikalingas priemones studijos nariai gauna per projektus, įsigyja patys, esant poreikiui gali būti kaupiamas studijos fondas.

PAJŪRALIO LAISVALAIKIO SALĖ

MOTERŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAS ,, SŪKURYS"
Mėgėjų meno kolektyvų vadovė Alma Šimkuvienė

Kolektyvas  susibūręs  nuo 2006 m. Repertuare liaudiški,  retro ir linijiniai šokiai.

SUAUGUSIŲJŲ DRAMOS KOLEKTYVAS
Mėgėjų meno kolektyvų vadovė Alma Šimkuvienė

2015 m.  Pajūralio laisvalaikio salėje susikūrė suaugusių dramos kolektyvas. Pastatyta M. Resčikovo  vieno veiksmo 3 paveikslų komedija. Su kolektyvu dalyvauta  klojimo teatro festivalyje ,, Priklėtelis" prie K. Jauniaus klėtelės, Šilalės miesto šventėje, vakaronėje Pajūryje ir kt.

ŽADEIKIŲ LAISVALAIKIO SALĖS MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS „ŽARIJA“
Mėgėjų meno kolektyvo vadovė Aušra Jančauskien
ė
Ansamblis susikūrė 2001 metais. Kolektyve dainuoja 9 moterys. Ansamblis aktyviai koncertuoja Žadeikių  seniūnijos renginiuose, taip pat vyksta koncertuoti ir į kitas seniūnijas.

UPYNOS KULTŪROS NAMŲ MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI

UPYNOS KULTŪROS NAMŲ MĖGĖJŲ MENO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ MUZIKINIS  TEATRAS
Mėgėjų meno kolektyvo vadovė Renata Gužauskienė

Nuo 2013 metų Upynos kultūros namuose vokalinio, muzikinio ir teatrinio mėgėjų meno kolektyvai apsijungė ir pasivadino muzikinio teatro kolektyvu.  Kolektyvas pateikia žiūrovams spektaklius – inscenizacijas (apipintas muzikiniais numeriais), improvizuoja draminius kūrinius, teatralizuoja  įvairių renginių apjungimus. Kolektyvą sudaro apie 20 (įvairaus amžiaus) meno mėgėjų . Betarpiškas bendradarbiavimas  su Upynos kultūros namų šokių kolektyvais, praturtina muzikinio teatro pasirodymus choreografijomis.

UPYNOS KULTŪROS NAMŲ MĖGĖJŲ MENO MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS
Mėgėjų meno kolektyvo vadovė Renata Gužauskienė

MERGAIČIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAS „EN DEN DU“
Vadovė mėgėjų meno kolektyvo Rasa Kapučinskienė

Mergaičių šokių kolektyvas „En den du“ susibūrė 2012 m. Tai pati jauniausia mėgėjų meno grupė. Kolektyvas entuziastingai dalyvauja vietos renginiuose, šoka įvairių stilių šokius. Kolektyvą sudaro 10 meno mėgėjų.

MERGINŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVO GRUPĖ „POLKA DOT“
Vadovė mėgėjų meno kolektyvo Rasa Kapučinskienė

Merginų šokių kolektyvo grupė „Polka dot“ susibūrė 2011 m. Kolektyvas šoka įvairių stilių šokius, dalyvauja vietos, rajoniniuose bei respublikiniuose renginiuose, glaudžiai bendradarbiauja su Upynos kultūros namų muzikinio teatro kolektyvu, įsiliedamas į jų spektaklius, improvizacijas, inscenizacijas. Daugelis choreografinių pasirodymų turi teatralizuotą siužetinę liniją. Grupę sudaro apie 10 šokėjų.
Merginų šokių kolektyvui neretai talkina Upynos miestelio vaikinai, taip sudaroma mišrioji šokio kolektyvo grupė, dažniausiai atliekanti folklorinius ir stilizuotus lietuvių liaudies šokius bei choreografines teatralizacijas. Mišriąją grupę sudaro apie 14 meno mėgėjų.

MERGINŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVO GRUPĖ „PONIŠKOS PANELĖS“
Vadovė mėgėjų meno kolektyvo Rasa Kapučinskienė

Šokių grupė susibūrė 2013 m. Šokių grupė ir muzikinio teatro  vokalinės grupės apsijungė sudarydamos vokalinių ir choreografinių numerių programą, o visumą pavadino kolektyvu „Poniškos panelės“. Kolektyvo pavadinimą lemia tai, kad kolektyve dalyvauja jaunatviškos moterys. Nuo susibūrimo kolektyvas daug koncertavo vietos, rajono bei kitų rajonų laisvalaikių salių, kultūros namų ir bendruomenių  renginiuose. Masiškiausias projektas „Kabaretas“. Kolektyvą sudaro 10 meno mėgėjų.

LAUKUVOS KULTŪROS NAMŲ MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI

VIDUTINIO AMŽIAUS ŠOKIŲ KOLEKTYVAS „LAUKIVA“
Mėgėjų meno kolektyvo vadovė Olga Jogminienė

Kolektyvas susibūrė 2003 m.  Iki 2013 m. jam vadovavo du vadovai - Alma Rumšienė ir Tomas Bernotas. Kolektyvas per tą laiką dalyvavo Dainų šventėse, įvairiose miestelio, rajono renginiuose.
Nuo 2013 m. kolektyvui  vadovauja Olga Jogminienė. Per šį laikotarpį kolektyvas dalyvavo 2014 m. respublikiniame renginyje „Grok Jurgeli“. 2016 m. Mažosios Lietuvos dainų šventėje Klaipėdoje, tarptautiniame festivalyje Prahoje.

LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELA ,,LAUKUVA“
Liaudiškos muzikos kapelos vadovas Alfredas Šniaukas
Liaudiškos muzikos kapela „Laukuva“ susikūrė 1999 m. rugsėjo mėnesį ir ruošėsi koncertui naujųjų Laukuvos kultūros namų atidarymui.
Šiandien galime pasidžiaugti, kad auga trečioji jaunimo karta, kuriai pavyko įkvėpti meilę liaudiškai dainai, muzikai ir šokiui.
Mūsų kapela dalyvavo Lietuvos televizijos laidose „Krašto garbė“, „Duokim garo“, tris kartus respublikinėje kapelų šventėje „Grok, Jurgeli“ Kaune ir Vilniuje. Užgavėnių šventėse Rumšiškėse. Respublikinėse Dainų šventėse: „Mes – Laisvės vaikai“- 2005 m.,  „Būties ratu“- 2007 m., „Amžių sutartinė“- 2009 m., „Tu mums viena“ - 2016 m.
Kapela vyko į Lenkiją , kur Krašniko mieste dalyvavo tarptautiniame projekte „Iš Liublino Unijos į Europos sąjungą“.  Ten atstovavome Šilalės kraštui.
Kiekvienais metais mūsų kapela dalyvauja rajone ir seniūnijoje rengiamose žemdirbių šventėse. Liaudiškos muzikos kapela ir toliau savo skambiomis dainomis bei smagia muzika džiugina ne tik laukuviškius, bet ir viso Šilalės krašto žmones.

BILIONIŲ LAISVALAIKIO SALĖ

BILIONIŲ LAISVALAIKIO SALĖS MENO MĖGĖJŲ KOLEKTYVAS
Vadovė Virginija Geštautienė

Kolektyve septyni nariai. Per visą kolektyvo gyvavimo laikotarpį pastatyti septyni spektakliai. Kolektyvas dalyvauja įvairiuose teatrų festivaliuose, krivūlėse. Pelnyta nemažai  apdovanojimų, laimėta ne viena prizinė vieta. Kolektyvo išskirtinumas – visi spektakliai vaidinami žemaičių tarme. Kolektyvo nariai ne tik vaidina spektakliuose, bet ir dalyvauja  pasakotojų konkursuose ir varžytuvėse.

KALTINĖNŲ KULTŪROS NAMŲ MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI

MĖGĖJŲ TEATRO KOLEKTYVAS
Kolektyvo vadovė Neringa Eitutienė

Nuo 2015 metų Kaltinėnų kultūros namuose susibūrė mėgėjų dramos kolektyvas. Kolektyvas pateikia žiūrovams spektaklius, inscenizacijas su muzikiniais numeriais. Kolektyvo nariai nuolatiniai renginių dalyviai, su momentiniais vaidmenimis bei improvizacijomis dalyvaujantys tradicinėse šventėse, valstybiniuose minėjimuose, Užgavėnių, Kalėdų karnavaluose bei kituose renginiuose, suteikdami jiems išskirtinumo. Kolektyvą sudaro apie 20 meno mėgėjų. Publikai pristatė: muzikinę pasaką „Raudonkepuraitė“, pasaką visai šeimai „Pelenė“, stilizuotą pasaką „Coliukė“, kalėdinę pasaką „Kas miške gražiausias“ ir komediją pagal V. Bladykaitės pjesę „Ženteliai“, kurį kolektyvas pristatė Lietuvos klojimo teatrų festivalyje „Pri klietelis“, VIII-ajame respublikiniame mėgėjų teatrų festivalyje “Šiluvos devyndienis 2019“, Šilalės raj. kaimyniniuose kultūros namuose ir  laisvalaikio salėse

MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS „VERSMĖ“
Dirigentė Vileta Gailevičienė

Ansamblis susibūrė 2017 metais. Ansamblyje dainuoja 12 moterų, kurios netik balsingos, bet ir dainą mylinčios.
Ansamblio repertuaras įvairus – tai lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai, lietuvių liaudies dainos, romansai, dainuoja ir a capella. Ansamblis dažnai dalyvauja renginiuose kultūros namuose, rajoniniuose renginiuose ir kaimyniniuose rajonuose: Kelmės, Raseinių. Kolektyvas vyko į XI-ąją Lietuvos senjorų dainų ir šokių šventę „Mes vėl kartu“, taip pat dalyvavo konkurse „Šilų aidai“.
Ansamblis kartu su liaudiškos muzikos kapela turi paruošęs 60 minučių  programą, kurią gali atlikti įvairiose šventėse, renginiuose.

LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELA
Vadovė Vileta Gailevičienė

Kapela susikūrė 2017 metais. Kapelos muzikos instrumentų sudėtis: būgnas, akordeonas, armonika, smuikas.
Kapeloje groja tikri liaudies muzikos  žinovai. Repertuare turi įvairiausių aranžuočių liaudies kūrinių.
Kolektyvas dalyvauja įvairiuose kultūros namų organizuojamuose renginiuose. Dalyvavo Šilalės rajono liaudiškos muzikos kapelų varžytuvės 2017 ir buvo nominuoti švelniausia kapela. Dažnai kviečiami dalyvauti renginiuose  kaimyniniuose rajonuose.

KŪTYMŲ LAISVALAIKIO SALĖ

KŪTYMŲ LAISVALAIKIO SALĖS ESTRADINĖ GRUPĖ „RODEO“
Vadovas Vaclovas Rudys

Estradinė grupė „Rodeo“ susibūrė 2000 metais. Grupė repertuarą sudaro folk, pop ir roko stiliaus lietuvių ir užsienio autorių kūriniai. Grupė koncertuoja įvairiose šventėse ne tik savo rajone, bet ir kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, dalyvauja įvairiuose estradinių grupių festivaliuose, gatvės muzikos dienose.

 
© 2013 Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras. Joomla templates by a4joomla