Kultūros centro kolektyvai
Antradienis, 29 Gruodis 2015 11:33

ŠILALĖS KRAŠTO MIŠRUS CHORAS
Vadovė chorvedė Sandra Rimkutė-Jankuvienė
Chormeisterė Rasa Ramanauskienė

Šilalės  rajono savivaldybės Kultūros centro mišrus choras susibūrė 2017 m. Pirmasis  choro vadovas buvo Kornelijus Pukinskis, o nuo 2018 m. chorui vadovauja Sandra  Rimkutė-Jankuvienė. Kolektyve dainuoja įvairaus amžiaus Šilalės krašto žmonės,  kurie neabejingi chorinei muzikai. Chore šiuo metu yra per 30 dainininkų. Nors  kolektyvas dar gana jaunas, tačiau aktyviai dalyvauja įvairiuose Šilalės miesto ir rajono muzikiniuose-kultūriniuose  renginiuose, festivaliuose, jubiliejuose, tautinėse šventėse, bendradarbiauja su  kitais atlikėjais bei kolektyvais. Choras 2018 Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos...“ , bei Respublikinės  politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventės „Leiski į Tėvynę -  2018“, nuolatinis miesto ir krašto svarbiausiųjų minėtinų datų ir / ar švenčių  dalyvis. 2019 m. choras atstovavo Šilalės kraštą ir Lietuvą 22-me Tarptautiniame  chorų festivalyje „Alta Pusteria“.
Choro  repertuare – įvairių stilių senoji ir šiuolaikinė chorinė muzika. Kolektyvas  populiarina Lietuvos kompozitorių kūrybą, ypač mėgstamos lietuvių liaudies  dainos (originalios bei aranžuotos kompozitorių), bendradarbiauja su klasikinės  bei populiariosios muzikos atlikėjais. Choras nebijo iššūkių, todėl  bendradarbiaudamas su šokio kolektyvais kartu stato spektaklius, o 2019 m.  organizuoja pirmąjį Lietuvoje vyksiantį Respublikinį suaugusiųjų chorų  maratoną.

PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRAS
Vadovas Zigmas Levickis

Orkestras gyvuoja nuo 1977 metų, jame groja įvairaus amžiaus muzikantą, bet pagrindą sudaro moksleiviai. Orkestras visų rajoninių, krašto ir respublikinių Dainų švenčių dalyvis, „Žemaičių dūdų“  festivalio, „Panevėžio garso“ čempionato laureatas.

GITARISTŲ KOLEKTYVAS „GAIDA“
Vadovė Regina Mockutė

Kolektyve  yra jaunesniųjų ir vyresniųjų grupės. Gitaristai dalyvauja rajoniniuose ir respublikiniuose renginiuose. Įsimintiniausios koncertinės kelionės Latvijoje ir Prancūzijoje.

FOLKLORO ANSAMBLIS „VERINGA“
Vadovė Jolanta Kažukauskienė

Folkloro ansamblis „Veringa“ – perspektyvus kolektyvas, susikūręs 2002  metais Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre. Vadovai Jolanta Kažukauskienė ir Vaclovas Rudys. Ansamblį  sudaro 13 narių: 10 moterų ir 3  vyrai. Turi II kategoriją. Kolektyvas dalyvavo 2003 m., 2007 m., 2014 m. ir 2018 m. Dainų šventėse. Aktyviai dalyvauja ne tik Šilalės rajono, bet ir respublikos  kultūriniuose renginiuose. 2012 m. – Kaziuko mugė Vilniuje,  2014 m. dalyvavo Europos paveldo dienose Kvėdarnos miestelyje, Kalnų sąšaukoje ant Medvėgalio kalno, 2015 m. koncertavo Vilniaus knygų mugėje, pristatant knygą.2018 m. dalyvavo dviejuose tarptautiniuose folkloro festivaliuose Kelmėje „Ir pajauga žalia leipa“ ir Vilniuje „Skamba skamba kankliai“.

FOLKROCK GRUPĖ „UKNOLIS“
Vadovas Alvydas Juodviršis

Šilalės kultūros centro folkrock grupė susikūrė 2018 vasario mėnesį. Grupėje grojama įvairiais instrumentais: dvylikastygė gitara, bosinė gitara, mušamieji, kanklės, violončelė, smuikas, akordeonas, ratukinė lyra.

ANSAMBLIS „KUPLĖ“
Vadovė Laima Saročkienė

Ansamblis susikūrė 1990 m. Šiuo metu kolektyvą lanko 10 moterų, 2 iš jų dainuoja nuo pat ansamblio įkūrimo. Eilę metų „Kuplė“ dalyvauja Regioninėse, Vakarų Lietuvos ir Respublikinėse dainų šventėse, vokalinių ansamblių festivaliuose – konkursuose, rajono ir miesto organizuojamuose renginiuose.

LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELA „ŠILOJUS“
Vadovas Aivaras Šimkus

Kapela susikūrė 2013 metais, groja ir dainuoja įvairaus amžiaus muzikantai ir dainininkai, mokytojai, mokiniai, studentai, darželio auklėtojai bei darbininkai, kultūros centro darbuotojai, privataus verslo žmonės, bei muzikos mėgėjai ir jų atžalos.
Kapela dalyvauja įvairiuose kultūros centro organizuojamuose renginiuose. Dažnai tenka muzikuoti  seniūnijų vakaronėse bei sueigose.

JAUNIMO ŠOKIŲ KOLEKTYVAS „MAINYTINIS“
Vadovė Laima Andrejauskienė

Dauguma kolektyvo narių šoka nuo vaikystės. Entuziazmo ir meilės šokiui nepraradę šokėjai su dideliu džiaugsmu  puoselėja liaudiškas lietuviško šokio tradicijas, dalijasi gera nuotaika tiek kolektyve, tiek su žiūrovais. Kolektyvas  koncertuoja savo mieste ir respublikoje, dalyvauja Pasaulio lietuvių Dainų ir šokių šventėse, respublikiniuose festivaliuose.

ŠOKIŲ KOLEKTYVAS „GO DANCE“
Vadovė Laima Andrejauskienė

Šokių kolektyvą lanko merginos, kurios šoka ir turiningai leidžią  laiką kartu. Užsiėmimų metu šokėjos atlieka fizinius pratimusi su choreografija, mokosi šokio elementų, šokio choreografijos, gilinasi į tai, kaip žiūrovui perteikti šokio emociją per šokio raiškos priemones. Kolektyvo šokėjos aktyviai dalyvauja rajono kultūriniame gyvenime, rajono bei respublikiniuose renginiuose, festivaliuose. Taip pat palaiko glaudžius ryšius su kitais respublikos kolektyvais, važiuoja vieni pas kitus koncertuoti, pabendrauti pašokant kartu.

PUČIAMŲJŲ ORKESTRO CHOREOGRAFINĖ GRUPĖ
Vadovė Laima Andrejauskienė

Pagrindinė orkestro choreografinės grupės veikla susijusi su Šilalės miesto ir rajono poreikiais. Orkestras dalyvauja valstybinių švenčių renginiuose, garbingų miesto svečių sutikimuose, svarbių miestui objektų atidarymuose, miesto šventėse, sporto šventėse ir varžybose, rengia solinius koncertus įvairiose miesto salėse,  koncertuoja su merginų choreografine grupe parkuose, aikštėse, įvairių švenčių proga veda eisenas miesto gatvėmis. Orkestras dalyvauja Šilalės miesto, rajono, Pasaulio Lietuvių Dainų šventėse.

VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAS
Vadovė Laima Andrejauskienė

Vyresnio amžiaus žmonių liaudiškų šokių grupė susikūrusi 2007m.  Tai kolektyvas, kuris šoka ne tik tautinius šokius, bet ir pramoginius – buitinius. Dalyvauja įvairiose šventėse, festivaliuose, koncertuose. 2009m dainų šventės dalyvis, po 2 metų pertraukos atsinaujinęs kolektyvas, tęsia savo koncertinę veiklą, dalyvauja rajoniniuose renginiuose, šventėse bei respublikiniuose festivaliuose. Šiame kolektyve šoka nuoširdūs ir kruopštūs žmonės, kuriems tikrai nėra gaila savo brangaus laiko.

VOKALINIS ANSAMBLIS „AUŠRINĖ“
Vadovė Laima Petkuvienė

Kolektyvas aktyviai koncertuojantis rajono renginiuose

SOLISTAS NOJUS JOKUBAITIS
Vadovė Laima Petkuvienė

MOTERŲ VOKALINIS KVARTETAS „AITRA“
Vadovė Laima Petkuvienė

VAIKŲ FOLKLORO ANSAMBLIS „GERS SMUOKS“
Vadovė Ilona Raudonienė
Pirmosios kolektyvo vadovės ir įkūrėjos buvo Irmina Kėblienie ir Jolanta Kažukauskienė. Dabartinė vadovė –Ilona Raudonienė. Pagrindinis ansamblio tikslas-propaguoti lietuvių folklorą vaikų ir jaunimo tarpe. Kolektyvo „GERS SMUOKS“  programoje  lietuviškos  ir žemaitiškos dainos, Lietuvių liaudies šokai, rateliai ir žaidimai. Kolektyvas aktyviai dalyvauja daugelyje rajono, Žemaitijos  regiono ,Lietuvos  ir užsienio renginiuose ,festivaliuose, konkursuose, susitikimuose bei etnokultūrinėse  vakaronėse.

VAIKŲ FOLKLORO ANSAMBLIS „SMUOKIUKA“
Vadovė Ilona Raudonienė

TRADICINIŲ KANKLIŲ ANSAMBLIS
Vadovė Jolanta Kažukauskienė

STYGINIŲ INSTRUMENTŲ ANSAMBLIS
Vadovė Dainora Zlotnikovienė

Kolektyvas sukurtas  2018 m. vasario mėnesį. Tai išskirtinis,  smuikais  grojančių vaikų ansamblis. Jauniausia  narė, koncertuojanti smuikininkė, yra 5 metų. Kolektyvas renkasi  įvairų repertuarą- nuo liaudiškos muzikos iki tango.  Žiūrovai mumis matė  „Gatvės muzikos dienos“ koncertuose,   Šilalės Miesto šventės renginiuose, projektuose, konkursuose.  Mielai grojame ir koncertuojame kartu su kitais kolektyvais- kanklių ansambliu, folkrock  grupe „Uknolis“.  Smuikininkai dalyvauja Etnokultūrinėse stovyklose.

LINKSMOS MUZIKOS ANSAMBLIS „PADKAVA“
Vadovas Alvydas Juodviršis

Ansamblis ,,Padkava“ susibūrė 2016 metų rudenį.  Ansamblyje groja septyni muzikantai. ,,Padkavos” repertuarą sudaro savos kūrybos humoristinės dainos, lietuvių liaudies, country muzikos kūriniai. Ansamblis groja ir italų kompozitorių kūrinius, skirtus miesto festivaliams, šventėms.     Muzikantai groja įvairiais instrumentais - tai smuikas, armonika, lūpinė armonikėlė, dvylikastygė gitara, bosinė gitara (dalgis), mušamieji, perkusija, ir akordeonas (išmanusis). ,,Padkava“  įvairių švenčių dalyvis. Koncertuota ne tik Šilalės rajone, bet ir kaimyniniuose rajonuose bei miestuose.

 
© 2013 Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras. Joomla templates by a4joomla