Darbuotojų kontaktai

ADMINISTRACIJA

Direktorė
Irmina Kėblienė
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 609 72885
El. p. irmina.kebliene@silaleskc.lt
Gyvenimo aprašymas

Direktoriaus pavaduotojasInstrumentalistas
Antanas Kazlauskas
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 686 61342
El.p. antanas.kazlauskas@silaleskc.lt

BUHALTERIJA

Vyriausioji buhalterė
Aida Stasiūnienė
Tel. 8 449 74314
Mob. 8 620 24940
E.p. aida.stasiuniene@silaleskc.lt

Buhalterė
Laima Montvilienė (pavaduoja Loreta Butenienė)
Tel. 8 449 74314
El.p. laima.montviliene@silaleskc.lt

Aptarnaujantis personalas

Ūkvedys / Elektrikas
Tomas Budreckas
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 616 83203;
El.p. tomas.budreckas@silaleskc.lt

Kultūros projektų vadovė / Koncertų (spektaklių) organizatorė
Guoda Juškaitė
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 626 78519
El.p. juskaite.guoda@gmail.com

Kompiuterių sistemų inžinierius
Airinas Dilnikas
Tel. 8 449 74314
Mob. 8 610 66533
El.p. airinas.dilnikas@silaleskc.lt

Personalo specialistė / Socialinio darbo organizatorė
Vilma Končauskaitė
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 698 84742 / 8 626 93796
El.p. vilma.koncauskaite@gmail.com

Archyvarė – Sandėlininkė
Aušra Raudonienė
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 652 88861
El.p. ausra.raudoniene@silaleskc.lt

Bilietų kasininkė – Budėtoja
Jolanta Kontrimienė
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 687 57912

Kūrybiniai darbuotojai

Vyriausiasis režisierius
Vytautas Jankauskas
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 686 61974
El.p. jankauskas.vytas@gmail.com

Scenos režisierė (etnografijai)
Ilona Raudonienė
Tel. 8 449 74314
Mob. 8 645 54172
El.p. ilona.raudonien3@gmail.com

Scenos režisierius (etninei kultūrai)
Jovita Veličkaitė
Tel. 8 449 74314
Mob. 8 625 44430
El.p. jovitelev@gmail.com

Chormeisterė
Rasa Ramanauskienė
Tel. 8 449 74314
Mob. 8 657 96270
El.p. rasaiteram@gmail.com

Koncertmeisteris
Zigmas Levickis
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 687 27859
El.p. zigmas.levickis@gmail.com

Režisieriaus padėjėja
Loreta Bartkutė
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 698 84448
El.p. loretabartkute2@gmail.com

Dirigentė
Laima Petkuvienė
Tel. 8 449 74314
Mob. 8 698 08612
El.p. muzlaima@gmail.com

Dirigentė
Laima Saročkienė
Tel. 8 449 74314
Mob. 8 616 31178
El.p. lsarockiene@gmail.com

Choreografė
Laima Andrejauskienė
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 616 56042
El.p. l.andrejauskiene@gmail.com

Choreografė
Aušra Danisevičienė
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 687 46520
El.p. ausra.mozeryte@gmail.com

Instrumentalistė
Regina Mockutė
Tel. 8 449 74314
Mob. 8 615 95807
El.p. milutejoys@gmail.com

Instrumentalistas / Renginio vedėjas
Alvydas Juodviršis
Tel. 8 449 74314
Mob. 8 698 49858
El.p. alvydas@bravissimo.lt

Instrumentalistas
Žilvinas Jankus
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 656 04454
El.p. zilveliss@yahoo.com

Instrumentalistas
Aivaras Šimkus
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 616 94063
El.p. aivarisim@gmail.com

Chorvedė
Sandra Rimkutė-Jankuvienė
Tel. 8 449 74314

Instrumentalistė
Jolanta Kažukauskienė
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 617 41115
El.p. jolanta.kasputyte@silaleskc.lt

Garso operatorius / Apšvietimo technikas
Gediminas Pilypas
Tel. 8 449 74314
Mob. 8 672 07819
El.p. gediminas.pilypas@gmail.com

Garso operatorius
Paulius Skurdelis
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 674 30016
El.p. pskskurdas@gmail.com

Socialinio darbo organizatorė
Monika Šerpytytė
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 636 95059
El.p. monika.serpytyte@gmail.com

Socialinio darbo organizatorė
Vaida Janulevičienė
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 614 62906
El.p. janulevicienevaida@gmail.com

Dailininkas-scenografas
Vidmantas Dargis
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 685 77314
El.p. vdreklama@gmail.com

Ūkio dalies darbuotojai

Stalius
Alfonsas Maulius
Tel. 8 449 74043

Vairuotojas / Pagalbinis darbininkas
Vasilij Zlotnikov
Tel. 8 449 74043
Mob. 8 699 59275

Pagalbinis darbininkas
Zigmas Grigalis
Tel. 8 449 74043

Valytoja
Aldona Endriekienė
Tel. 8 449 74043

Valytoja
Vida Norvilienė
Tel. 8 449 74043

Valytoja
Regina Raudonienė
Tel. 8 449 74043

Santechnikas-darbininkas / Kiemsargis
Vidas Undaravičius
Tel. 8 449 74043

Kiemsargė
Gitana Kontrimaitė
Tel. 8 449 74043