10 Šilalės kultūros centro kolektyvų Atkurtos Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“
Antradienis, 10 Liepa 2018 13:32

2018 m. birželio 30 d.- liepos 6 d.  Kaune ir Vilniuje vyko Lietuvos šimtmečio dainų šventė „Vardan tos...“. Į Jubiliejinę dainų šventę atvyko apie 36 tūkstančiai dalyvių iš visos Lietuvos bei 16 pasaulio šalių, tarp jų ir gausus būrys, net 430 Šilalės rajonui atstovavusių tautinio meno puoselėtojų, vadovų ir lydinčiųjų asmenų. Iš jų 200 Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro mėgėjų meno puoselėtojai, lankantys 10 mėgėjų meno  kolektyvų.

Šilalės kultūros centro kolektyvai savo meninius gebėjimus demonstravo  Folkloro dienoje „Didžių žmonių žemė“, Kanklių koncerte „Skambėkite, kanklės“, Ansamblių vakare „Tėvyne mūsų“, Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncerte „Vario audra“, Šokių dienoje „Saulės rato ritimai“, tradicinėse šventės dalyvių eitynėse iš Katedros aikštės į Vingio parką, finaliniame šventės renginyje- Dainų dienoje „Vienybė težydi“, kurią 21.00 val. vainikavo Lietuvos himno giedojimas.
Katedros aikštėje liepos 3-osios  renginyje „Varpai Lietuvos žmogui, dangui ir žemei“ tarp visų šalies kraštų varpų Šilalės varpą skambino Alvydas Juodviršis (folkloro ansamblio „Veringa“  narys), linkėjimus Lietuvai  nuo šilališkių delegacijos skaitė Virginija Geštautienė (folkloro ansamblio „Veringa“ narė).
Dainų šventėje savo gebėjimus demonstravo 10 Šilalės kultūros centro kolektyvų: merginų liaudiškų šokių grupė, liaudiškų šokių kolektyvas -  jaunimo grupė „Mainytinis“, vyresniųjų šokių kolektyvas „Mainytinis“ (šių kolektyvų vadovė Laima Andrejauskienė),  Laukuvos kultūros namų vidurinio amžiaus  šokių kolektyvas „Laukiva“ (vad. Olga Jogminienė),  suaugusiųjų folkloro ansamblis „Veringa“ (vad. Jolanta Kažukauskienė, Vaclovas Rudys), vaikų ir jaunimo folkloro ansambliai „Gers smuoks“ ir „Smuokiukā“ (vad. Ilona Raudonienė), vaikų tradicinių kanklių ansamblis (vad. Jolanta Kažukauskienė), , jungtinis Laukuvos kultūros namų ir Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos  vaikų folkloro ansamblis „Dūzginėlis“ (vad. Olga Jogminienė), Laukuvos kultūros namų liaudiškos muzikos kapela (vad. Alfredas Šniaukas), pučiamųjų instrumentų orkestras (vad. Zigmas Levickis), kultūros centro mišrus choras „Šilalės krašto choras“ (vad. Rasa Ramanauskienė, Kornelijus Pukinskis).
Kolektyvų vadovams talkino darbštūs padėjėjai: Alanta Dargevičienė, Guoda Romaitė, Paulina Damulytė, Daiva Račkauskienė, Guoda Juškaitė,  Vytautas Vitkus, Dainora Taurinskienė, Vaclovas Rudys.

Informaciją pateikė Dainų šventės delegacijos narė, Šilalės r. sav. kultūros centro direktorė Irmina Kėblienė
Nuotraukos Guodos Juškaitės, Laimos Andrejauskienės, Ievos Špečkauskaitės, Vaclovo Rudžio, Loretos Kėblienės, Jolantos Bučnienės, Alfredo Šniauko, Olgos Jogminienės, Elenos Linkytės

 
© 2013 Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras. Joomla templates by a4joomla