Tradicinių liaudies giesmių valanda Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje
Trečiadienis, 30 Gegužė 2018 10:50

Š. m. gegužės 27 d. folkloro ansamblis „Veringa“ (vad. Jolanta Kažukauskienė, Vaclovas Rudys) buvo pakviestas dalyvauti XLVI tarptautiniame folkloro festivalyje „Skamba skamba kankliai“ Vilniuje, tradicinių liaudies giesmių valandoje Šv. Jonų bažnyčioje. Giedojo Šv. Mergelei Marijai skirtas giesmes: „Marijos vardas“, „Marija, skaisčiausia Marija“, „O Marija, motinėle“, „Sveika Marija, motina Dievo“, taip pat  Žemaičių Kalvarijos kalnų giesmes – „Jei Mariją mylime tikrai“ („Karunka“), „Karaliene maloninga“, „Dangaus Karaliaus“. Vieną giesmę, apie švenčiausią Paną Mariją,  ansambliečiai pagiedojo iš senosios Kantičkos, kurią išmokė prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas per vasaros kursus Kelmėje, kai kurioms giesmėms pritarta žemaitiškomis tradicinėmis kanklėmis. Kartu dalyvavo ir folkloro grupė iš Minsko „Guda“ (vad. Viktoryia Mikhno). Tradicinių liaudies giesmių valandą vedė Vilniaus etninės kultūros centro direktorės pavaduotojas, Lietuvos televizijos laidos "Duokim garo!" vedėjas Stanislovas Kavaliauskas. Giesmės - naujas iššūkis ansambliui, išmokti giedoti, kaip gieda Šilalės krašte, t.y. Kaltinėnuose.

Informaciją pateikė scenos režisierė (etninei kultūrai) Jolanta Kažukauskienė, nuotraukos instrumentalisto Vaclovo Rudžio.

 
© 2013 Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras. Joomla templates by a4joomla