Darbo užmokestis

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro bruto darbo užmokesčio vidurkiai

Pareigybės pavadinimas

2017 metų darbo užmokesčio vidurkis

2018 metų I ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis

Užmokesčio vidurkis (EUR)
Darbuotojų skaičius

Užmokesčio vidurkis (EUR)

Darbuotojų skaičius
Direktorius 1014 1 1316 1

Direktoriaus pavaduotojas

neskelbiama*

1

neskelbiama*

1

Vyriausiasis buhalteris

neskelbiama*

1

neskelbiama*

1

Buhalteris

neskelbiama*

1

neskelbiama*

1
Ūkvedys-elektrikas neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Kompiuterių sistemų inžinierius neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Scenos režisierius (etninei kultūrai) neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Dailininkas - scenografas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Scenos režisierius (etnografijai) neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Personalo specialistas neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Vyriausiasis režisierius neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Režisieriaus padėjėjas 384
2
487 2
Archyvaras-sandėlininkas
neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Kultūros projekto vadovas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Apšvietimo technikas neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Koncertmeisteris neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Renginio vedėjas 276
5
311
5
Instrumentalistas 329
6
451
5
Kapelmeisteris neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Dirigentas 319
6
378 5
Choreografas 349
5
485
4
Konsertmeisteris neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Chormeisteris neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Socialinio darbo organizatorius neskelbiama* 1
285
3
Kino filmo operatorius neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Vietos JGI socialinio darbo organizatorius neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Koncertų (spektaklių) organizatorius 587
4
649
4
Akompanuotojas neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Garso operatorius 221
4
291 4
Kiemsargis 245 2 290 2
Santechnikas-darbininkas -
-
neskelbiama* 1
Valytojas 380 3 373
3
Vairuotojas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Stalius neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Pagalbinis darbininkas neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Bilietų platintoja neskelbiama* 1 neskelbiama* 1

2015 metų II ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis (EUR)

781 (1 darbuotojas)

672 (2 darbuotojai)

524 (6 darbuotojai)

330 (43 darbuotojai)

289 (15 darbuotojų)

* Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 patvirtinta Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 punktas nesutinka, kad informacija apie darbo užmokestį būtų platinama interneto svetainėje

Direktorius 1130 1
Direktoriaus pavaduotojas neskelbiama* 1
Vyriausiasis buhalteris neskelbiama* 1
Buhalteris neskelbiama* 1
Ūkvedys-elektrikas neskelbiama* 1
Kompiuterių sistemų inžinierius neskelbiama* 1
Scenos režisierius (etninei kultūrai) neskelbiama* 1
Dailininkas - scenografas neskelbiama* 1
Scenos režisierius (etnografijaii) neskelbiama* 1
Personalo specialistas neskelbiama* 1
Vyriausiasis režisierius neskelbiama* 1
Režisieriaus padėjėjas 412 2
Archyvaras-sandėlininkas neskelbiama* 1
Kultūros projektų vadovas neskelbiama* 1
Garso operatorius, šviesos technikas neskelbiama* 1
Koncertmeisteris neskelbiama* 1
Renginio vedėjas 399 5
Instrumentalistas 292 6
Kapelmeisteris neskelbiama* 1
Dirigentas 344 5
Choreografas 325 6
Konsertmeisteris neskelbiama* 1
Chormeisteris neskelbiama* 1
Socialinio darbo organizatorius neskelbiama* 1
Kino filmo operatorius neskelbiama* 1
Vietos JGI socialinio darbo organizatorius neskelbiama* 1
Koncertų (spektaklių) organizatorius 528 4
Akompanuotojas neskelbiama* 1
Garso operatorius 194 4
Kiemsargis 233 2
Sargas 260 3
Valytojas 380 3
Vairuotojas neskelbiama* 1
Stalius neskelbiama* 1
Pagalbinis darbininkas neskelbiama* 1
Bilietų kasininkas neskelbiama* 1
Paskutinį kartą atnaujinta Pirmadienis, 09 Balandis 2018 10:36
 
© 2013 Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras. Joomla templates by a4joomla