Darbo užmokestis

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro bruto darbo užmokesčio vidurkiai

Pareigybės pavadinimas

2018 metų darbo užmokesčio vidurkis

2019 metų IV ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis

Užmokesčio vidurkis (EUR)
Darbuotojų skaičius

Užmokesčio vidurkis (EUR)

Darbuotojų skaičius
Direktorius 1615 1 2239
1

Direktoriaus pavaduotojas

neskelbiama*

1

neskelbiama*

1

Vyriausiasis buhalteris

neskelbiama*

1

neskelbiama*

1

Buhalteris

neskelbiama*

1

neskelbiama*

1
Ūkvedys-elektrikas neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Kompiuterių sistemų inžinierius neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Scenos režisierius (etninei kultūrai) neskelbiama* 1
neskelbiama* 0
Dailininkas - scenografas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Scenos režisierius (etnografijai) neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Personalo specialistas neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Vyriausiasis režisierius neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Režisieriaus padėjėjas 452
2
734
2
Archyvaras-sandėlininkas
neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Kultūros projekto vadovas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Apšvietimo technikas neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Koncertmeisteris neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Renginio vedėjas 497
4
443
5
Instrumentalistas 394
6
660
6
Kapelmeisteris neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Dirigentas 359
5
604
6
Choreografas 535
4
506
5
Konsertmeisteris neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Chormeisteris neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Chorvedys neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Socialinio darbo organizatorius 327 3
815
2
Vietos JGI socialinio darbo organizatorius neskelbiama* 1 neskelbiama* 0
Koncertų (spektaklių) organizatorius 677
4
798
5
Akompanuotojas neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Garso operatorius 250
4
522
5
Kiemsargis 266 2 414
2
Santechnikas-darbininkas neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Valytojas 400
3 546
3
Vairuotojas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Stalius neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Pagalbinis darbininkas neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Bilietų kasininkas - budėtojas
neskelbiama* 1 neskelbiama* 1

2015 metų II ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis (EUR)

781 (1 darbuotojas)

672 (2 darbuotojai)

524 (6 darbuotojai)

330 (43 darbuotojai)

289 (15 darbuotojų)

* Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 patvirtinta Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 punktas nesutinka, kad informacija apie darbo užmokestį būtų platinama interneto svetainėje

Direktorius 1130 1
Direktoriaus pavaduotojas neskelbiama* 1
Vyriausiasis buhalteris neskelbiama* 1
Buhalteris neskelbiama* 1
Ūkvedys-elektrikas neskelbiama* 1
Kompiuterių sistemų inžinierius neskelbiama* 1
Scenos režisierius (etninei kultūrai) neskelbiama* 1
Dailininkas - scenografas neskelbiama* 1
Scenos režisierius (etnografijaii) neskelbiama* 1
Personalo specialistas neskelbiama* 1
Vyriausiasis režisierius neskelbiama* 1
Režisieriaus padėjėjas 412 2
Archyvaras-sandėlininkas neskelbiama* 1
Kultūros projektų vadovas neskelbiama* 1
Garso operatorius, šviesos technikas neskelbiama* 1
Koncertmeisteris neskelbiama* 1
Renginio vedėjas 399 5
Instrumentalistas 292 6
Kapelmeisteris neskelbiama* 1
Dirigentas 344 5
Choreografas 325 6
Konsertmeisteris neskelbiama* 1
Chormeisteris neskelbiama* 1
Socialinio darbo organizatorius neskelbiama* 1
Kino filmo operatorius neskelbiama* 1
Vietos JGI socialinio darbo organizatorius neskelbiama* 1
Koncertų (spektaklių) organizatorius 528 4
Akompanuotojas neskelbiama* 1
Garso operatorius 194 4
Kiemsargis 233 2
Sargas 260 3
Valytojas 380 3
Vairuotojas neskelbiama* 1
Stalius neskelbiama* 1
Pagalbinis darbininkas neskelbiama* 1
Bilietų kasininkas neskelbiama* 1
Paskutinį kartą atnaujinta Antradienis, 14 Sausis 2020 11:53
 
© 2013 Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras. Joomla templates by a4joomla