Darbo užmokestis

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro bruto darbo užmokesčio vidurkiai

Pareigybės pavadinimas

2017 metų darbo užmokesčio vidurkis

2018 metų III ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis

Užmokesčio vidurkis (EUR)
Darbuotojų skaičius

Užmokesčio vidurkis (EUR)

Darbuotojų skaičius
Direktorius 1014 1 1801 1

Direktoriaus pavaduotojas

neskelbiama*

1

neskelbiama*

1

Vyriausiasis buhalteris

neskelbiama*

1

neskelbiama*

1

Buhalteris

neskelbiama*

1

neskelbiama*

1
Ūkvedys-elektrikas neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Kompiuterių sistemų inžinierius neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Scenos režisierius (etninei kultūrai) neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Dailininkas - scenografas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Scenos režisierius (etnografijai) neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Personalo specialistas neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Vyriausiasis režisierius neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Režisieriaus padėjėjas 384
2
335
2
Archyvaras-sandėlininkas
neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Kultūros projekto vadovas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Apšvietimo technikas neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Koncertmeisteris neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Renginio vedėjas 276
5
377
4
Instrumentalistas 329
6
379
6
Kapelmeisteris neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Dirigentas 319
6
391
5
Choreografas 349
5
549
4
Konsertmeisteris neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Chormeisteris neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Socialinio darbo organizatorius neskelbiama* 1
352
3
Vietos JGI socialinio darbo organizatorius neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Koncertų (spektaklių) organizatorius 587
4
605
4
Akompanuotojas neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Garso operatorius 221
4
247 4
Kiemsargis 245 2 214 2
Santechnikas-darbininkas -
-
neskelbiama* 1
Valytojas 380 3 400
3
Vairuotojas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Stalius neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Pagalbinis darbininkas neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Bilietų kasininkas - budėtojas
neskelbiama* 1 neskelbiama* 1

2015 metų II ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis (EUR)

781 (1 darbuotojas)

672 (2 darbuotojai)

524 (6 darbuotojai)

330 (43 darbuotojai)

289 (15 darbuotojų)

* Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 patvirtinta Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 punktas nesutinka, kad informacija apie darbo užmokestį būtų platinama interneto svetainėje

Direktorius 1130 1
Direktoriaus pavaduotojas neskelbiama* 1
Vyriausiasis buhalteris neskelbiama* 1
Buhalteris neskelbiama* 1
Ūkvedys-elektrikas neskelbiama* 1
Kompiuterių sistemų inžinierius neskelbiama* 1
Scenos režisierius (etninei kultūrai) neskelbiama* 1
Dailininkas - scenografas neskelbiama* 1
Scenos režisierius (etnografijaii) neskelbiama* 1
Personalo specialistas neskelbiama* 1
Vyriausiasis režisierius neskelbiama* 1
Režisieriaus padėjėjas 412 2
Archyvaras-sandėlininkas neskelbiama* 1
Kultūros projektų vadovas neskelbiama* 1
Garso operatorius, šviesos technikas neskelbiama* 1
Koncertmeisteris neskelbiama* 1
Renginio vedėjas 399 5
Instrumentalistas 292 6
Kapelmeisteris neskelbiama* 1
Dirigentas 344 5
Choreografas 325 6
Konsertmeisteris neskelbiama* 1
Chormeisteris neskelbiama* 1
Socialinio darbo organizatorius neskelbiama* 1
Kino filmo operatorius neskelbiama* 1
Vietos JGI socialinio darbo organizatorius neskelbiama* 1
Koncertų (spektaklių) organizatorius 528 4
Akompanuotojas neskelbiama* 1
Garso operatorius 194 4
Kiemsargis 233 2
Sargas 260 3
Valytojas 380 3
Vairuotojas neskelbiama* 1
Stalius neskelbiama* 1
Pagalbinis darbininkas neskelbiama* 1
Bilietų kasininkas neskelbiama* 1
Paskutinį kartą atnaujinta Trečiadienis, 10 Spalis 2018 13:38
 
© 2013 Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras. Joomla templates by a4joomla