Darbo užmokestis

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro bruto darbo užmokesčio vidurkiai

Pareigybės pavadinimas

2018 metų darbo užmokesčio vidurkis

2019 metų I ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis

Užmokesčio vidurkis (EUR)
Darbuotojų skaičius

Užmokesčio vidurkis (EUR)

Darbuotojų skaičius
Direktorius 1615 1 2270
1

Direktoriaus pavaduotojas

neskelbiama*

1

neskelbiama*

1

Vyriausiasis buhalteris

neskelbiama*

1

neskelbiama*

1

Buhalteris

neskelbiama*

1

neskelbiama*

1
Ūkvedys-elektrikas neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Kompiuterių sistemų inžinierius neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Scenos režisierius (etninei kultūrai) neskelbiama* 1
neskelbiama* 0
Dailininkas - scenografas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Scenos režisierius (etnografijai) neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Personalo specialistas neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Vyriausiasis režisierius neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Režisieriaus padėjėjas 452
2
665
2
Archyvaras-sandėlininkas
neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Kultūros projekto vadovas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Apšvietimo technikas neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Koncertmeisteris neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Renginio vedėjas 497
4
531
4
Instrumentalistas 394
6
633
6
Kapelmeisteris neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Dirigentas 359
5
536
5
Choreografas 535
4
666
5
Konsertmeisteris neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Chormeisteris neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Chorvedys neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Socialinio darbo organizatorius 327 3
382
3
Vietos JGI socialinio darbo organizatorius neskelbiama* 1 neskelbiama* 0
Koncertų (spektaklių) organizatorius 677
4
981
4
Akompanuotojas neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Garso operatorius 250
4
381
4
Kiemsargis 266 2 416
2
Santechnikas-darbininkas neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Valytojas 400
3 547
3
Vairuotojas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Stalius neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Pagalbinis darbininkas neskelbiama* 1
neskelbiama* 1
Bilietų kasininkas - budėtojas
neskelbiama* 1 neskelbiama* 1

2015 metų II ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis (EUR)

781 (1 darbuotojas)

672 (2 darbuotojai)

524 (6 darbuotojai)

330 (43 darbuotojai)

289 (15 darbuotojų)

* Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 patvirtinta Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 punktas nesutinka, kad informacija apie darbo užmokestį būtų platinama interneto svetainėje

Direktorius 1130 1
Direktoriaus pavaduotojas neskelbiama* 1
Vyriausiasis buhalteris neskelbiama* 1
Buhalteris neskelbiama* 1
Ūkvedys-elektrikas neskelbiama* 1
Kompiuterių sistemų inžinierius neskelbiama* 1
Scenos režisierius (etninei kultūrai) neskelbiama* 1
Dailininkas - scenografas neskelbiama* 1
Scenos režisierius (etnografijaii) neskelbiama* 1
Personalo specialistas neskelbiama* 1
Vyriausiasis režisierius neskelbiama* 1
Režisieriaus padėjėjas 412 2
Archyvaras-sandėlininkas neskelbiama* 1
Kultūros projektų vadovas neskelbiama* 1
Garso operatorius, šviesos technikas neskelbiama* 1
Koncertmeisteris neskelbiama* 1
Renginio vedėjas 399 5
Instrumentalistas 292 6
Kapelmeisteris neskelbiama* 1
Dirigentas 344 5
Choreografas 325 6
Konsertmeisteris neskelbiama* 1
Chormeisteris neskelbiama* 1
Socialinio darbo organizatorius neskelbiama* 1
Kino filmo operatorius neskelbiama* 1
Vietos JGI socialinio darbo organizatorius neskelbiama* 1
Koncertų (spektaklių) organizatorius 528 4
Akompanuotojas neskelbiama* 1
Garso operatorius 194 4
Kiemsargis 233 2
Sargas 260 3
Valytojas 380 3
Vairuotojas neskelbiama* 1
Stalius neskelbiama* 1
Pagalbinis darbininkas neskelbiama* 1
Bilietų kasininkas neskelbiama* 1
Paskutinį kartą atnaujinta Antradienis, 02 Balandis 2019 10:46
 
© 2013 Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras. Joomla templates by a4joomla