Administracinė informacija

NUOSTATAI

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatai. Atsisiųsti

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tarybos veiklos nuostatai. Atsisiųsti

Tarnybiniai automobiliai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tarnybinio transporto eksploatavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Atsisiųsti

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tarnybinių lengvųjų automobilių eksploatavimo tvarka. Atsisiųsti

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tarnybinio transporto eksploatavimo tvarkos aprašo ir kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro mokėjimo taisyklių patvirtinimo. Atsisiųsti

Kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro mokėjimo taisyklės. Atsisiųsti

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tarnybiniai automobiliai. Atsisiųsti

DUOMENŲ APSAUGA

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre tvarkomų asmens duomenų teisinės apsaugos politika. Atsisiųsti

Asmens duomenų apsaugos tvarkymo, naudojimo ir saugojimo šilalės rajono savivaldybės kultūros centre taisyklės Atsisiųsti

Dėl vaizdo stebėjimo kultūros centre

Dėl vaizdo stebėjimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre. Atsisiųsti

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO VARTOTOJŲ PASITENKINIMO TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS REZULTATAI.

Atsisiųsti

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro bruto darbo užmokesčio vidurkiai

Pareigybės pavadinimas 2019 metų darbo užmokesčio vidurkis 2020 metų III ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis
Užmokesčio vidurkis (EUR) Darbuotojų skaičius Užmokesčio vidurkis (EUR) Darbuotojų skaičius
Direktorius 2351 1 2599 1
Direktoriaus pavaduotojas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Vyriausiasis buhalteris neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Buhalteris neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Ūkvedys-elektrikas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Kompiuterių sistemų inžinierius neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Scenos režisierius (etninei kultūrai) neskelbiama* 0 neskelbiama* 0
Dailininkas – scenografas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Scenos režisierius (etnografijai) neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Personalo specialistas neskelbiama* 1 450 2
Vyriausiasis režisierius neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Režisieriaus padėjėjas 721 2 713 2
Archyvaras-sandėlininkas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Kultūros projekto vadovas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Apšvietimo technikas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Koncertmeisteris neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Renginio vedėjas 476 5 635 5
Instrumentalistas 646 6 578 7
Kapelmeisteris neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Dirigentas 468 6 687 6
Choreografas 436 5 481 5
Chormeisteris neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Chorvedys neskelbiama* 0 neskelbiama* 1
Socialinio darbo organizatorius 767 2 1188 2
Koncertų (spektaklių) organizatorius 799 5 979 5
Akompanuotojas neskelbiama* 0 neskelbiama* 0
Garso operatorius 466 5 665 5
Kiemsargis 419 2 337 2
Santechnikas-darbininkas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Valytojas 553 3 539 3
Vairuotojas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Stalius neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Pagalbinis darbininkas neskelbiama* 1 246 2
Bilietų kasininkas – budėtojas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1

* Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 patvirtinta Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 punktas nesutinka, kad informacija apie darbo užmokestį būtų platinama interneto svetainėje.
Paskutinį kartą atnaujinta 2020 m. spalio 12 d.

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO LAISVŲ DARBO VIETŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.) Darbdavys

 

Darbdavio atstovas
(el. paštas, telefonas)
Data,
iki kurios priimami prašymai
Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.) Mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) (Eur)
1. Scenos režisierius (etninei kultūrai)
———-
Pareigybės lygis – B
Darbo krūvis – 0,25 etato (pareigybės)
10 val. per savaitę.
Darbo sutartis –  neterminuota (bandomasis laikotarpis 3 mėn.)
Atrankos skelbimas
Pareigybės aprašymas
Prašymas dalyvauti atrankoje
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras Irmina Kėblienė

Tel. 8449 74043
Mob. 860972885
El.p. irmina.kebliene@silaleskc.lt

2020-10-20

17.00 val.

 

Pretendentas turi atitikti pareigybės aprašyme išvardintus kriterijus

(pareigybės aprašymas pridedamas)

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,99

 

 

2. Socialinio darbo organizatorius
———-
Pareigybės lygis – B
Darbo krūvis – 0,75 etato (pareigybės)
30 val. per savaitę.
Darbo sutartis –  neterminuota (bandomasis laikotarpis 3 mėn.)
Atrankos skelbimas
Pareigybės aprašymas
Prašymas dalyvauti atrankoje
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras Irmina Kėblienė

Tel. 8449 74043
Mob. 860972885
El.p. irmina.kebliene@silaleskc.lt

2020-10-20

17.00 val.

 

Pretendentas turi atitikti pareigybės aprašyme išvardintus kriterijus

(pareigybės aprašymas pridedamas)

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,70–5,37 (atsižvelgiant į įgytą išsilavinimą)

 

 

3. Buhalteris
———-
Pareigybės lygis – B
Darbo krūvis – 1 etatas (pareigybės)
40 val. per savaitę.
Darbo sutartis –  terminuota (darbuotojo ligos laikotarpiui)
Atrankos skelbimas
Pareigybės aprašymas
Prašymas dalyvauti atrankoje
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras Irmina Kėblienė

Tel. 8449 74043
Mob. 860972885
El.p. irmina.kebliene@silaleskc.lt

2020-10-30

15.45 val.

 

Pretendentas turi atitikti pareigybės aprašyme išvardintus kriterijus

(pareigybės aprašymas pridedamas)

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,49

 

 

2013 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro renginiai. Atsisiųsti

2015 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro renginiai. Atsisiųsti

2016 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro renginiai. Atsisiųsti

2017 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir atviro jaunimo centro renginiai. Atsisiųsti

2018 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir atviro jaunimo centro renginiai. Atsisiųsti

2019 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir atviro jaunimo centro renginiai. Atsisiųsti

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo taisyklės. Atsisiųsti

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo taisyklių pakeitimas. Atsisiųsti

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas. Atsisiųsti

2014 biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas. Atsisiųsti

2015 biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas. Atsisiųsti

2016 biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas. Atsisiųsti

2017 biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas. Atsisiųsti

2018 biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas. Atsisiųsti

2019 biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas. Atsisiųsti

Mažos vertės pirkimų skelbimai. Atsisiųsti

2013 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2014 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2015 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2016 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2017 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2018 m. I ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2018 m. II ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2018 m. III ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2018 m. IV ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2018 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2019 m. I ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2019 m. II ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2019 m. III ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2019 m. IV ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2019 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvetinė. Atsisiųsti

2020 m. I ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2020 m. II ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2020 m. III ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys.  Atsisiųsti

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys.  Atsisiųsti

2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti